VEŞNIC CU MINE…

 

VEŞNIC CU MINE…

14 OCTOMBRIE 2013  By David (duţu) Miclea

*Promisiunea zilei:…si astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1Tes.4:17).

*Credinciosul nu poate să fie despărţit de Dumnezeu, de Mîntuitorul lui, ori noi cu El, ori El cu noi….

Cît timp trăim aici pe pămînt, El vine să fie cu noi, iar atunci, cînd noi vom pleca de pe pămînt, vom merge să fim noi cu El. Niciodată creştinul adevărat nu va fi despărţit de Dumnezeu, ci tot deauna împreună.

Creştinul nu poate să îşi închipuie o fericire mai mare, o trăire cu adevărat, fără de Domnul. Cu Domnul trece prin valea umbrelor morţi la limanul de dincolo în Împărăţia mult  dorită.

Sunt fericit, că am un aşa Salvator, care îmi face o promisiune pentru veşnicii, El va fi pururea cu mine, şi eu cu El, fericita mea nădejde şi a tuturor celor care cred îm promisiunile Lui.

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s