MAMA EVLAVIOASĂ, PREGĂTEŞTE COPII PENTRU CER.

MAMA EVLAVIOASĂ, PREGĂTEŞTE COPII PENTRU CER.  (2Tim.1:1-18)

 By David (duţu) Miclea

*Cuvîntul de aur:  Imi aduc aminte de credinta ta neprefacuta, care s-a salasluit intai in bunica ta Lois si in mama ta, Eunice, si sunt incredintat ca si in tine.(vers.5).

* Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez. (Efes.4:5).

*Preaiubitilor, pe cand cautam cu tot dinadinsul sa va scriu despre mantuirea noastra de obste, m-am vazut silit sa va scriu ca sa va indemn sa luptati pentru credinta care a fost data sfintilor o data pentru totdeauna. (Iuda.1:3).

*În oraşul Listra în călătoria misionară pe care Pavel şi Barnaba au facut-o au văzut două surori deosebite, o mamă si fica acesteia, Lois şi Eunice,  în care a observat :

–          credinţa lor,

–          devotamentul lor ,

–          credincioşia lor faţă de Domnul, au vazut în ele o credinţă autentică.

*În a doua călătorie misionară Pavel a privit înspre Timotei, luîndu-l să îl înveţe mai deaproape Evanghelia Domnului. .
*Timoteti a fost un creştin deosebit, chiar dacă a avut un păstor deosebit pe Pavel, să nu uităm rădăcina credinţei lui vine de la mama Eunice şi de la bunica Lois.

*CITATE CELEBRE

*Theodore Roosevelt, vorbind despre mame spune: Mama produce băieţi şi fete pentru generaţile viitoare, importanţa ei în societate este mult mai mare decît a unui om de stat plin de success, a unui om de afaceri, a unui artist  sau a unui om de ştiinţă.

*George Washinghton  a spus: “Eu  sunt ceea ce sunt din cauza mamei mele!

*Abraham Lincoln :Tot ce am sau am sperat în viaţă, datorez mamei mele.

*Femeile au toate drepturile din lumea, dar cel mai mare drept e de a fi mama(scriitor chinez).

*”Dumnezeu nu putea fi peste tot, asa ca el a creat mame.” ( Proverb evreiesc)

* Mamele sunt asistenţii lui Dumnezeu şi merită să fie lăudate (anonim)

*George Washington = “Mama mea a fost cea mai frumoasa femeie pe care am văzut vreodată. Tot ce am devenit datorez  mamei mele. Toate sunt datorită ei; succesul, creşterea, educaţia fizica şi intelectuală .

*Andrew Jackson = “Nu era o femeie ca ea. Ea a fost blând ca un porumbel şi curajos ca o leoaică.

*O mamă evlavioasă prin trăirea ei, învaţă pe copii mai mult decît 100 de învăţători (duţu)

*O mamă credincioasă însuflă credinţa în Dumnezeu copiilor ei (duţu

* Mamele sunt eroi necunoscuţi ai Biserici, eroinele care fac o diferenţă în viaţă altora  (duţu)

*Mama este cel mai frumos nume rostit, vreodată, şi uşor de ţinut minte (duţu)

*Mama e persoana pe care se aruncă toate grijile,şi le poartă pe toate, dar nu se recomandă aceasta (duţu)

*CARACTERISTICELE SPECIFIC MAMELOR

1.MAMELE AU PUTEREA INFLUENŢĂRI

*Rebeca mama lui Iacov, şi-a influenţat soţul ca sa primeasca binecuvîntare Iacov, inlocul fratelui său Esau.(Genesa 25:34)

Mama lui Iosif, a influenţat fata lui Faraon, în aşa fel încît, mama lui Moise  a devenit, profesor,educatorul lui Moise, apoi la influenţat pe Moise aşa de bine că n-a vrut să fie numit fiul ficei lui Faraon.(Exod.2)

*O mama  a influenţat decizia celui mai inţelept om, a lui Solomon  cănd a fost vorba de salvarea vieţii copilului ei, ca să nu fie taiat cu sabia în două.(1Împ.3:26)

*Estera înfluenţează decizia împăratului (cartea Estera.)

*O mama, a fiilor lui Zebedei  încearcă să înfluenţeze pînă şi pe Isus cănd era vorba de binele copiilor ei:’ aş vrea ca aceşti doi copiii ai mei să stea unul la dreapta şi unul la stînga ta.(Matei.20:20-21)

-Adam a fost influenţat de Eva,

-Avraam de Sara,

-Samson de Dalila,

-Ahab de Izabela,

-Ahasveros de Estera,

-Irod  de Irodiada

Lista poate să continue…Opra, maica Tereza…

2.MAMELE SUNT VEŞNIC ÎNTR-O STARE DE PAZĂ

Ori cînd gata să păzească familia ei..

*Mamele sunt gata de a sacrifica totul pentru binele copiilor lor.

*Ele sunt gata să protejeze copii , chiar cu preţul vieţii lor.

*Mamele sun gata de lucruri imposibile numai să modeleze, caracterul unui copil aşa cum vrea ea.

*Mamele/bunicile pot să influenţeze viaţa copiilor, influenţa aceasta trebuie privită ca o responsabilitate.

*Dacă sunt gata să le oferă ceva bun pentru pămînt , tot la fel o mamă credincioasă caută să îi ofere copilului ei ceva bun şi trainic pentru veşnicie, credinţa în Dumnezeu.

*Tradgedia ceea mai mare e, că am muncit, 24 din 24 pentru copii noştri, le-am oferit, posibilităţi cum noi n-am avut, nici n-am visat, dar foarte mulţi am lăsat copii cu inimile goale, fără Dumnezeu, am uitat de sufletul lor…..

*Timotei nu s-a lovit de problema aceasta, el a fost un copil binecuvîntat pentru că avea o bunică şi o mama credincioasă, care le-a oferit o moştenire nestricăcioasă, o credinţă vie…

*Premiile, onorurile, fala lumii piere odata cu bogăţiile adunate, se string toate ca o cîrpă, dar moştenire pe care a primit-o Timotei a fost de durată, a fost veşnică.

*Nu ştiu cum a transmis credinţa tînărului, Timotei, dar ştiu cum mi-a transmis-o părinţi mei mie, in fiecare seara a copilariei, obosiţi de la lucrul cîmpului, animale ,joacă, părinţi ne aduna la un set de 5-6 cîntări şi cîteva rugăciuni după care ne culcam…

*Nu mi-au citit din Biblie, dar ne-a obligat să citim din Biblie, şi să învăţăm versete pe de rost.

* Despre mamă se spune că e învăţătoarea casei, chiar dacă tatăl, nu are timp de aşa ceva , trebuie ca mama să facă cu toată dăruirea.

*Nu ştiu cîţi profesori a avut la şcoala duminicală, dar ştiu că a avut o mama evlavioasă, care şi-a învăţat copilul Sfintele Scripturi.

*Pînă la 18 ani o mama depune aproximativ 18.000 de ore de muncă în creşterea şi educarea copilului ei

3.MAMELE  SUNT FIINŢE RUGATIVE.

* Dumnezeu ascultă rugăciunea mamelor evlavioase.

*Abraham Lincoln a declarat, “Îmi amintesc de mama mea , rugăciunile ei m-au urmărit  pretutindeni tot ceea ce sunt şi am sperat vreodata să fiu se datorează mamei mele care a fost ca un înger

*Ana o femeie evlavioasa, a avut harul ca Dumnezeu să îi asculte rugăciunea şi să o şi împlinească (1Samuel 1-27)
-Mama mea cu vocea ei stinsă uneori, se roagă pentru mine, şi pentru familia mea, fiecare membru al familiei mele este considerat, fica/fiul ei, nu face diferenţa

-se roagă pentru a avea o relaţie bună cu Dumnezeu,

-se roaga pînă şi pentru Biserica Domnului unde mă închin

-Mama evlavioasă transformă atmosfera casei, într-un loc unde copii să-L cunoască pe Isus.

4. AŞEAZĂ CREDINŢA CA PLATFORMĂ DE START ÎN VIAŢĂ

-La baza educaţiei lui Timotei a sta credinţa în Dumnezeu.

-Credinţa folosita la baza educaţiei unui copil îl va ajuta, să lucreze pentru Domnul, ea devine cheia încurajări  la rugăciune, ca să poată primi lucrurile din mina Tatălui.

-Credinţa a fost platforma de unde s-a lansat Timotei de a devenit un slujitor a lui Dumnezeu.

5.MAMELE EVLEVIOASE  VA DIRECŢIONA COPILUL PENTRU VIAŢă

-Dacă l-ai dus de mic la Casa Domnului, gîndul acesta îl va urmări toată viaţă.

-Mama evlavioasă învaţă pe copii legile Domnului (Ps.78:5-7).

-Prin exemplu personal: Exista o istorioara care vorbeşte despre 4 predicatori, care citeau Biblia, fiecare se lauda cu Biblia lui, ca are scrisul cu litere mari, ca are concordanţă, că are o traducere corecta, dar unul dintre ei stătea liniştit,”Tu din ce Biblie citeşti l-au întrebat ceilalţi, ce traducere?” la care el răspunde :”Îmi place traducerea mamei mele” suprinşi îl întreabă din nou”n-am ştiut ca mama ta a tradus Biblia!!! Da, a tradus-o în viaţă ,şi a fost traducerea ceea mai convingătoare pe care am citit-o vreodată.
6. MAMELE EVLAVIOASE AU O CREDINŢĂ (vers.5):

(a).SINCERĂ

* Sinceră = neprefăcută, ceva veritabilă

-sinceritatea se poate vedea atunci cînd se scoală în noapte să aibă grijă de copii ei.

-rabdarea lor nu se termină niciodată, atunci cînd este vorba de îngrijirea şi creşterea copiilor,

-nici o dată nu îşi va pierde încrederea în Dumnezeu, speră pînă în ultima clipă.

(b).NESCHIMBĂTOARE

– oricît au fost presiunile din partea celor din jur, bunica lui Timotei a fost, neschimbătoare în credinţa ei

©.CONVINGĂTOARE

-Neprefăcută,

-Credinţă reală,

-Copii ne urmăresc şi sunt gata să ne critice din cauza credinţei noastre.

-Credinţă pe care trebuie să o vedem în mamele şi bunicile noastre.

(d). CA O MOŞTENIRE SCUMPĂ

-Moştenire din părinţi

-Moştenire poruncită prin Scripturi (Ps.78:5-7) să înveţe pe…

-Dumnezeu oferă caselor creştine puterea de a transmite credinţa

-Se pare că tatăl lui Timotei n-a fost credincios (Fapte.16:1-3)

-Formarea spirituală încă de mic l-a ajutat pe Timotei să primească mîntuirea (2Tim.3:15).

-Astfel credinţa acestei famili se pare că a prosperat cu fiecare generaţie.

-Mama evlavioasă lasă moştenire copuiilor ei

(e).O CREDINŢĂ CARE S-A TRANSMIS

-Care s-a născut în bunica Lois

-De la bunică la fată, la copil,

-Din generaţie în generaţie,

-Copii urmăresc atent, credinţa părinţilor în situaţile dificile,

-Ai grijă ce transmiţi, peste generaţi!!!

-Dumnezeu ştie că prin familiile creştine se transmite credinţa.

– Prin casele creştine Dumnezeu aşteapta ca şi altii să Îl cunoască.

(f).O CREDINŢA  CONTAGIOASĂ

-Dornic de a împărtăşi credinţa ta,

-Cînd unii spun despre lucrările prin credinţă, ascultători devin cu o credinţă şi mai mare.

-Nu e destul să împărtăşeşti credinţă cu cei din jur, ci trebuie să începi din casă.

(g).O CREDINŢĂ PLINĂ DE ÎNCREDERE

-Înainte de a spune altora trebuie să crezi tu.

-Credinţa poate fi dovedită, atunci cînd este practicată,

***O mamă credincioasă este preocupată de creşterea copiilor săi.

-Atît bunica cît şi mama , au fost mai interesanta ca Timotei să ajungă un cunoscător al Scripturilor decît să devină cineva în societate

-Ele erau mai preocupate de sufletul lui Timotei decît cariera lui,

-Ele erau mai preocupate de viaţa veşnică, decît  de succesul în viaţă a lui Timotei.

-Ele doreau ca Timotei să aibă o relaţie cu Dumnezeu, mai mult decît popularitatea în lume.

-Ele erau mai interesante de spiritualitatea lui Timotei mai mult decît a ajunge o vedetă de film, sport, muzică..

-Ele erau mai preocupate să vadă picioarele în Casa Domnului, mai degrabă decît la palat, în Casa Albă.

-Mamelor  faceţi casele voastre un loc unde copii voştri să-L găsească pe Isus, şi veţi avea o viaţă fericita aici, o bătrîneţe lungă , plină de binecuvîntări, şi o viaţă veşnică cu cei dragi.

MAMA TREBUIE APRECIATĂ

*Tinere (baiat ori fată) dacă te afli în Casa Domnului şi dacă mai ai mamă evlavioasă, eşti un copil binecuvîntat.

*Frate care ai o soţie evlavioasă scoală-te şi adui aprecierile cuvenite.

*În cartea Proverbe în cap.31 ne este redat caracteristicile unei femei deosebite, pentru care bărbatul trebuie să iasă cu cuvinte de laudă şi copii cu cuvinte de apreciere.

*Farmecul este înşelător, frumuseţea este trecătoare, dar o femeie care se teme de Domnul trebuie să fie lăudată.

*După 60 de ani de căsătorie pe piatra funerară a soţiei,  un sot scrie următoarele cuvinte :  “Ea întotdeauna a adus fericire casei”.

A cinsti pe mama ta este o poruncă, trăieşte-o ca să fii binecuvîntat: Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta, pentru ca sa ti se lungeasca zilele in tara pe care ti-o da Domnul Dumnezeul tau. (Exod.20:12).

*Fiţi binecuvîntaţi de Domnul!

~străinişicălători~

(duţu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s