BIRUIND PE SATANA…

 BIRUIND PE SATANA…By Andreelutza Suiugan  (meditatia zilei cu translare)

03 December 2014

 

*Daily meditation: Do not be surprised by the fiery attacks on your mind. When you struggle to find Me and to live in My Peace, don’t let discouragement set in. You are engaged in massive warfare, spiritually speaking. The evil one abhors your closeness to Me, and his demonic underlings are determined to destroy our intimacy. When you find yourself in the thick of battle, call upon My Name: “Jesus, help me!” At that instant, the battle becomes Mine; your role is simply to trust Me as I fight for you.

My Name, properly used, has unlimited Power to bless and protect. At the end of time, every knee will bow (in heaven, on earth, and under the earth when My Name is proclaimed. People who have used “Jesus” as a shoddy swear word will fall down in terror on that awesome day. But all those who have drawn near Me through trustingly uttering My Name will be filled with inexpressible and glorious Joy. This is your great hope, as you await My return.

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
—Ephesians 6:12

Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth.
—Philippians 2:9–10

Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls.
—1 Peter 1:8–9
~ GOD IS LOVE ~

Nu fi surprins de atacurile foc pe mintea ta. Atunci când vă lupta să mă găsească şi de a trăi în pace meu, nu lasa descurajarea stabilit. Vă sunt angajate în război masiv, spiritual vorbind. Cel rău are oroare de apropierea ta pentru mine, şi subalternilor lui demonice sunt determinate pentru a distruge intimitatea noastră. Când vă aflaţi în gros de luptă, apel la numele meu: “Isus, ajuta-ma!” La acea clipă, lupta devine al meu; rolul tau este pur şi simplu să ai încredere în mine ca am lupta pentru tine.

A numele meu, sunt corect utilizate, nelimitată de putere să binecuvânteze şi de a proteja. La sfârşitul de timp, orice genunchi se va pleca (în cer, pe pământ şi sub pământ atunci când numele meu este proclamat. Oameni care au folosit “Isus” ca un cuvânt jur calitate inferioara va cădea în teroare acea zi minunat. Dar toţi cei care au atras aproape de mine prin vor rosti numele meu va fi umplut cu bucurie glorios inexprimabil. Aceasta este nădejdea ta mare, vă aşteaptă întoarcerea mea.Pentru lupta noastră este nu împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităţilor, împotriva puterilor de această lume întunecată şi împotriva forţelor spirituale răului în taramurile ceresc.
-Efeseni 6:12Prin urmare, Dumnezeu l-a înălţat la cel mai înalt loc şi i-a dat numele care este mai presus de orice nume, că la numele lui Isus fiecare genunchi ar trebui să plece, în cer şi pe pământ şi sub pământ.
— Filipeni 2:9-10Dacă nu aţi văzut-l, îl iubesc; şi chiar dacă nu-l Vezi acum, credeţi în el şi sunt umplute cu o bucurie inexprimabil şi glorios, pentru tine primesc scopul credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.
— 1 Petru 1:8-9
~ DUMNEZEU ESTE IUBIRE ~

~Sacramento Evanghelic~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s