DUMINICA A 7-A DUPĂ RUSALII – VINDECAREA A DOI ORBI ŞI A UNUI MUT DIN CAPERNAUM

DUMINICA A 7-A DUPĂ RUSALII – VINDECAREA A DOI ORBI ŞI A UNUI MUT DIN CAPERNAUM (Matei.8:9:27-35) By David (duţu) Miclea


ISUS MARELE DOCTOR.

*Cuvînt de învăţătură: Cand a plecat de acolo, s-au luat dupa Isus doi orbi care strigau si ziceau: “Ai mila de noi, Fiul lui David!” (Mat.9:27).

Iubiţi credincioşi, astăzi vreau să vă amintesc despre un doctor, deosebit, un doctor care deşi n-a urmat nicio facultate de medicină, nu s-a scris nici la un seminar despre doctorii, nu a luat nicio diplomă în ale medicinei, defapt a fost aproximativ 33 de ani printre noi muritori fară să fie absolventul unei şcoli şi cu toate acestea le ştie pe toate.
* Dăcă vreţi despre agricultură, El este Marele Semănător, care a ieşit să samene,
*Dăcă vreţi despre viţă de vie să ştiţi ceva, El este Marele Vier, ştie totul ….
*Dăcă vreţi să cunoaşteţi drumul înspre cer, El îl cunoaşte,chiar El s-a pronunţat, că este Calea,
*Despre adevăr, El este Marele Adevăr, Adevărul Absolut,
*Despre viaţă, El este Viaţa,
*Despre lumină, El este Lumina lumii,
***Nu ştiu dacă ar fi vreo materie să nu o cunoscă, vrei să ştii despre stele, El le ştie numărul lor, şi le cheamă pe nume.
Ce să mai spun El este Atotştiiitor.
Evanghelistul ni-l prezintă pe Isus ca un Mare Doctor, defapt El este Doctorul cel Mare, la care găseşti alin şi vindecare:

VINDECARE A DOI ORBI
Doi orbi, văzîndu-L pe Isus au strigat în urma Lui: “Ai mila de noi, Fiul lui David!” Orbi L-au urmărit de aproape, chiar au intrat în casa unde se afla Isus, atunci Isus se îndreaptă înspre ei zicîndu-le: “Credeti ca pot face lucrul acesta?” “Da, Doamne”, a fost răspunsul celor doi orbi.
O simplă atincere, o credinţă mică, o umblare după Isus a fost totul de ce au avut nevoie cei doi, şi ochi lor sau deschis, văzînd desluşit.
Vindecare lor era urmată de o poruncă (nu aceasta a fost condiţia vindecări lor) : “Vedeti sa nu stie nimeni.” , poate gurile lor erau închise, ascultau de ce le poruncise Cel care ia vindecat, dar ochi deschişi nu puteau să nu mărturisească marea minune făcută în viaţa lor.
Vindecarea celor doi a fost urmată de o eliberare a unui îndrăcit. V-am spus, Isus are putere şi asupra demonilor, duhurilor rele, asupra diavolului. Noroadele au răspîndit vestea despre vindecarea celor doi orbi, şi un îndrăcit a fost adus imediat pentru a fi eliberat. Prin puterea Sa, Isus Marele Eliberator l-a eliberat de sub putereaa dracului pe acest fiu a lui Avraam, care imediat a început să vorbească, producînd mirare tuturor celor din jur.
Da chiar pentru aceasta a venit Isus, să predice Evanghelia Împărăţiei, să vindece pe cei bolnavi, să producă mirare celor ce văd lucrările Lui, să producă întrebări în rîndurile fariseilor, conducătorilor spirituali din vremea aceeia, care se întrebau: Cine este acesta, de vindecă bolile, elberează de demoni, şi cu ce putere, şi cu ce însărcinare face acestea lucrări? Cine i-a dat împuternicire, autorizaţia?
Asemena întrebări rămînd să fie puse şi azi de aşa zis conducători spirituali cînd sub ochi lor prin mîinile şi rugăciunile celor nebăgaţi în seamă de ei dar băgaţi în seamă de Dumnezeu, Dumnezeu face lucrări minunate.
Slavă Domnului pentru lucrările Lui minunate făcute printre noi.

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s