“FERICIT ÎN CLIPA MORŢII”

“FERICIT ÎN CLIPA MORŢII” (Iunie 6.) By David(duţu) Miclea


*Cuvîntul de aur:    Dar Stefan, plin de Duhul Sfant, si-a pironit ochii spre cer, a vazut slava lui Dumnezeu, si pe Isus stand in picioare la dreapta lui Dumnezeu; (Fapt.7:55)

ŞTEFAN PRIMUL MARTIR.
Ştefan un om deosebit (Fapte.6:1-15).
Ştefan un slujitor la mese (vers.2b),
Ştefan un om vorbit de bine (vers.3a),
Ştefan un om plini de Duhul Sfant (vers.3b),
Ştefan un om plin de înţelepciune (vers.3c),
Ştefan un om propus pentru slujba de diacon (vers.3d),
Ştefan un bărbat plin de credinţă (vers.5a),
Ştefan un bărbat plin de Duhul Sfînt (vers.5b),
Ştefan un frate pentru care s-a făcut o rugăciune specială (vers.6a),
Ştefan un frate peste care apostolic şi-au pus mîinile (vers.6b),
Ştefan un slujitor plin de har (vers.8a),
Ştefan un slujitor plin de putere (de sus) (vers.8b),
Ştefan un om a cărui slujire era adeverită prin minuni şi semne în norod (vers8c),
Ştefan un slujitor gata de dibeit pe bază de Cuvînt (vers.9b),
Ştefan un om care vorbea cu înţelepciune dată de Duhul (vers.10),
Ştefan un creştin acuzat pe nedrept (bucuraţi-va pentru aceasta) (vers.11-14),
Ştefan un slujitor a cărui faţă strălucea(faţă de înger) chiar şi în mijlocul acuzărilor (vers.15).

Ştefan un model în iubire,
Ştefan un model în slujire,
Ştefan un model în rugăciune
Ştefan un model în moarte,
Ştefan primul martir gata să îşi primească cununa; “fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții.”

MOARTEA LUI ŞTEFAN
O moarte de martir (primul martir pentru Hristos ).
O moarte care arăta victorie asupra morţii (lui nu-ia fost frică de moarte).
O moarte pricinuită din cauza invideie ce o aveau faţă de el
-cuvinte pline de adevăr, atunci cînd a vorbit despre moartea Domnului Isus.
-cuvinte pline de acuzaţii în respingerea lor faţă de Moise şi proroci.
-cuvinte prin care a dovedit respingerea lor faţă de Duhul Sfănt, întocmai ca şi părinţii lor.
-înfuriaţii de strălucirea feţei lui în mijlocul persecuţiei ;au scrîşnit din dinţi, au fost tăiaţi la inimă, răcneau şi îşi astupau urechile.
O moarte plină de credinţă
-el ştia bine pe Cine l-a slujit,
-el ştia că este gată pentru clipa plecări lui.
-el credea deplin în spusele lui Isus cu privire la viaţa veşnică.
O moarte plină de iertare
Un slujitor al cărui ultim strigăt pentru pămînteni a fost pentru iertarea lor.
În urma rugăciuni lui Isus de iertare s-a salvat un sutaş şi de atunci milioane de oamenii, în urma rugăciuni lui ŞTEFAN A Început Lucrul mîntuirii lui Pavel care era un tînăr ce păzea hainele ucigaşilor lui Ştefan.
~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s