CANDIDATUL LA BOTEZ

CANDIDATUL LA BOTEZ   By David (duţu) Miclea


*Cuvîntul de aur: Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez. (Efes.4:5).

Un candidat pentru botezul Nou Testamental trebuie să ştie :
1.Botezul este poruncit de Isus: Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. (Mat.28:19).
2.Ucenicii au practicat botezul.
3.Toţi aceia care doresc Viaţa Veşnică împreună cu Hristos trebuie să accepte si să ia botezul.
4.Candidatul trebuie să fie convins de un mare adevăr; Principiile lui Dumnezeu nu se schimbă, El rămîne acelaşi pentru tot deauna (Evrei.13:8).
5.Candidatul primeşte credinţa în urma auzirii de Cuvîntul Domnului, deci ajunge să creadă în Domnul Isus că El poate să îi fie Domnul şi Mîntuitorul lui.
6.Candidatul demostrază pocăinţa printr-o stare schimbată de la păcat la o viaţă sfîntă, caută zilnic sfinţirea.
7.Candidatul cere botezul şi e gată să îşi mărturisească public credinţa lui în Domnul Isus, datorită faptului că nimeni nu poate să mărturisească pentru altul, principiul lui Dumnezeu cu privire la botez nu se schimbă, cei care nu pot face mărturisirea/ copii nu pot să primească botezul.
8.Candidatul trebuie să ştie creştinismul nu e ceva ce se moşteneşte din neam în neam din părinţi la copii, ci creştinismul e o relaţie personală cu Dumnezeu.Fără aceeia relaţie cu Dumnezeu dovedită botezul nu este valabil, chiar dacă ar fi fost luat. În familia lui Hristos nu exista relaţia de nepot, cumnat, nănaş, nănaşe ci numai fii(copil a lui Dumnezeu).
9.Candidatul trebuie să fie conştient că există un singur Domn ,Isus Hristos care trebuie să devină Domn al vieţii lui,
10. O singură cale şi nu mai multe; Isus e Calea
11.Botezul care îndeplineşte condiţile cerute în Sfînta Scriptură e singurul Botez valabil.
12.Calea de obţinere a mîntuirii este numai prin jertfa/ crucea Domnului Isus, căci numai Sîngele Lui e singurul singe care ne curăţeşte de orice păcat şi nu un alt singe, ori vreun alt detergent.
13.Să Ştie că va trebui să trăiească în aşa fel ca la venirea lui Isus să fie gata pentru răpire.
~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s