AMVONUL UN LOC AL SLUJIRII 6.

AMVONUL UN LOC AL SLUJIRII 6. (Rom.6:12)   By David (duţu) Miclea


*Cuvîntul de aur : Deci pacatul sa nu mai domneasca in trupul vostru muritor si sa nu mai ascultati de poftele lui. (Rom.6:12).

PREDICATORUL ÎN SLUJIRE EVANGHELIEI

Ca un predicator conştient de marea chemare încredinţată va trebui să predice Evanghelia Domnului cu:

-Cu toată fiinţă, gesturile vorbele, acţiunile trăsăturile feţei toate trebuie să acţioneze în slujirea Evangheliei.

-Cu toată convingerea , înainte de a încerca să îşi convingă ascultători, va trebui să fie convins el că Evanghelia pe care o predică este Adevăr.

-Cu pasiune şi plin de înflăcărare nici decum într-o stare monotonă (lasă-mă să te las).

-Cu autoritate ştiind că în spatele mesajului pe care îl transsmite e poruncă plină de putere a Domnului.

-Cu un sentiment al urgenţiei, numai astăzi, este timpul garantat pentru întoarcere a păcătosului şi nu mine.

-Cu dragoste pentru sufletele pierdute căutînd să îi scoată pr uni chiar din foc, să îi întoarcă înapoi din drumul pe care au pornit înspre iad.

VA URMA…

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s