CÎND MOARTEA E LA UŞA CASEI TALE (1)

CÎND MOARTEA E LA UŞA CASEI TALE (1)    By David(duţu) Miclea

FRICA DE MOARTE …


*Cuvantul de aur: Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbavirilor, si Domnul Dumnezeu ne poate scapa de moarte. (Ps.68:20)

Cînd auzim în jurul nostru ca moartea a pus capăt unei vieţii, fiecare dintre noi tresărim, ne punem întrebări, ne gîndim cum am face ca moartea să nu circule pe strada noastră, să nu se apropie de casa noastră.
Vreau să fim conştienţi de cîteva lucruri atunci cînd vorbim despre moarte.

 

1.Toţi oameni vor muri , numai venirea lui Isus îi va scăpa pe uni de moarte ei vor fi transformaţi la clipeala ochiului.
-Si, dupa cum oamenilor le este randuit sa moara o singura data, iar dupa aceea vine judecata, (Evr.9:27).
– Apoi, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti toti impreuna cu ei in nori, ca sa intampinam pe Domnul in vazduh; si astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1Tes.4:17).

 

2.Toţi muritori poarta frica morţii
-Moartea e aşa de veche cît e viaţa umană (chiar de la început moarte a făcut ravagi)
-Moartea e răspîndită întocmai cum e viaţa umană, stă după fiecare viaţă să o termine.

*Oamenilor le este frică de moartea ca faptul fizic al morţii, care aduce ruptură, despărţirii, necaz şi durere.Se pare căci aceasta frică e mai accentuată asupra celor care privesc la o fiinţă gata de plecare pe punctual morţii, decît celui care este în cauză.

*Cînd oamenilor le este frică de moarte se gîndesc la “capacul morţii”-finalitatea ei.
-Moartea pune capăt lucrurilor ne terminate, şi nu dă voie ca lucrurile plănuite să se mai înceapă.
-Pentru creştin starea aceasta nu pare să fie aşa de îngrijorătoare, el ştie că la moarte nu se sfîrşeşte totul, şi că Moartea şi Învierea Domnului Isus Hristos a aşezat adînc nădejdea învierii şi că spiritualitatea supraveţuieşte peste puterea morţii.
-Moartea e o stare spontantă la secundă(fracţiune de secundă).

*Oameni cînd le este frică de moarte le este defapt frică de judecata care urmează după moarte.
-Şi aici creştinul trece biruitor, Hristos a plătit la Golgota, iar creştini trec din moarte la viaţă ca să fie pururea cu Acela pe care l-au slujit. În felul acesta pentru un adevărat creştin moartea e o bucurie, aşteptarea întîlniri cu Domnul şi intrarea în răsplătirile veşnice.

 

 

3.Moartea nu are ultimul cuvînt ci Dumnezeu.
-Moartea a fost învinsă de Dumnezeu, de Fiul Său la Calvar
“Moartea a fost inghitita de biruinta. (1Cor.15:54)
-Prin El vom ieşi şi noi biruitori, trecînd prin moarte la viaţă.

VA URMA…

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s