SCHIŢE ÎN CARTEA PSALMILOR (Psalmul.9)

SCHIŢE ÎN CARTEA PSALMILOR (Psalmul.9)    By David (duţu) Miclea


“ÎNCREDEREA ÎN EL”

*Cuvîntul de aur: Cei ce cunosc Numele Tau se incred in Tine, caci Tu nu parasesti pe cei ce Te cauta, Doamne! (Ps.9:10).
Cunoaşterea Cuvîntului lui Dumnezeu ne aduce o sumedenie de avantaje.
-Ne aduce bucurie şi veselie.
-Ne dă siguranţă, atunci cînd ştiim că Dumnezeu e pe tron, pe scaunul Lui de domnie, făcînd judecăţi drepte.
-Suntem îzbăviţii din mina vrăşmaşilor noştri, căci Dumnezeu le şterge pomenirea lor de pe pămînt
-Cînd suntem la necaz El devine scăparea celui asuprit,şi îl scapă din necaz.
-Ne aduce o încredere deplină în El, o încredere bazată pe Cuvîntul Său.
-Psalmistul ne îndeamnă să vestim lucrările şi isprăvile Lui printre popoare.
-Cei răi sapă o groapă pentru cel neprihănit, dar Dumnezeu îl izbăveşte, iar groapa săpată de cel rău îi devine locul unde cade prins în lanţul pe care l-au ascuns.
***În urma încrederi dobîndite prin Cuvîntul Său nu putem decît să îl proslăvim pe Dumnezeu, pentru ajutorul oferit.
~Sacramento Evanghelic~

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s