NICI UNUL SCOS AFARĂ

NICI UNUL SCOS AFARĂ (Februarie.2)  (1Cor.12:22)    By David (duţu) Miclea

*Cuvîntul de aur: Ba mai mult, madularele trupului care par mai slabe sunt de neaparata trebuinta. (1Cor.12:22)

 NICI UNUL FĂRĂ ALTUL, CI TOŢI ÎMPREUNĂ PENTRU ACEIAŞI CAUZĂ…

În trupul lui Hristos(Biserica) fiecare mădulăr este de trebuinţă, de folos.

***Nimeni nu spune : dacă sunt cap, n-am nevoie de picioare, dacă sunt mănă , n-am nevoie de ochi…

-Fiecare mădulăr îndeplineşte o slujbă pentru el, şi apoi pentru celelalte mădulare ale corpului.

-Datoria fiecărui mădulăr din corpul lui Hristos, e să se îngrijască de alte mădulare care fac parte din acelaşi corp.

-La fel şi membri unei Biserici, trebuie să participe cu toţi  pentru ajutorarea altor membri din Biserică.

-Prin aceasta va cunoaste cei din jur că suntem fraţi, dacă ne iubim, ne respectăm, ne ajutăm, fiind conştienţi că facem parte din acelaşi trup ; Biserica lui Hristos.

***În viaţă, poţi să dobîndeşti multe lucruri, atunci cînd ajuţi pe alţi să obţină ce ei vreau (duţu)

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s