CE SĂ FACI DUPĂ CE AI PRIMIT BOTEZUL ÎN APĂ?

 

CE SĂ FACI DUPĂ CE AI PRIMIT BOTEZUL ÎN APĂ?   By David (duţu) Miclea

*Cuvîntul de aur: Tot asa si voi insiva, socotiti-va morti fata de pacat, si vii pentru Dumnezeu, in Isus Hristos, Domnul nostru. (Rom.6:11)

 1.APARTENENŢA LA O BISERICĂ CREŞTINĂ E IMPORTANTĂ  (Fapte.2:41).

*Cere să fi înscris ca membru într-o Biserică locală.

-Cei aproape trei mii de suflete care în urma propovăduiri Cuvîntului au fost botezaţi, au fost adăugaţi la numărul ucenicilor.

***Tu nu mai poţi să trăieşti de unul singur, de acuma eşti o parte din trupul   lui Hristos, care este Biserica.

 

 2. PREZENŢA TA LA ACTIVITĂŢILE DIN BISERICĂ CONTEAZĂ (Fapte.2:42-47)

*Participă activ la acţiunile Bisericii din care faci parte.

-Participă şi stăruie în învăţătura apostolilor,

-Fii parte din legătura frăţească(colaborează cu fraţii din biserică)

-Participă cu fraţii la frîngerea pîini (Cina Domnului),

-Participă la rugăciune cu fraţii

-Verifică-ţi credinţa, prin binefacerea şi daruirea faţă de Biserică , ca nici un frate să nu ducă lipsă.

-Participă cu seriozitate la serviciile religioase, cît e posibil de fiecare dată,

-Fă să radieze bucuria de pe faţa ta, laudă-L pe Dumnezeu, şi trăieşte ca o lumină în întunerec un adevărat sfînt printre oameni.

***Ca mădular în trupul lui Hristos, Biserica, acţionează în aşa fel ca să poţi fi de folos şi altor mădulare , şi ai grijă ca să nu fi aruncat afară din trup; fii roditor…

 

 

3. CAUTĂ TOVĂRĂŞIA OAMENILOR NEPRIHĂNIŢI   (Fapte 8:12-13)

*Tu eşti parte din trupul lui Hristos, caută prieteni în Biserica Domnului.

-În urma propovăduiri Evangheliei de către Filip, mai mulţi samariteni bărbaţi şi femei au fost botezaţi, printre care şi Simion Magul, despre care Biblia ne spune că nu se depărta de Filip si privea cu uimire minunile si semnele mari care se faceau.

***Proverbul spune : spunem cu cine te împrieteneşti ca să îţi spun cine eşti, nu uita tovărăşiile rele strică obiceiurile bune…

 

4. SLUJIREA FAŢĂ DE APROAPELE TREBUIE ÎNCEPUTĂ CHIAR AZI, SLUJIREA NU ACCEPTA AMANAREA…

*Începe slujirea faţă de alţi dar în primul rînd faţă de cei prin care ai primit Cuvîntul Evangheliei.

-Corneliu şi cei din casa lui, au fost gata de spujire, gata de a fi primitori de oaspeţi.(Fapte:10:47-48) – la rugat să mai rămînă.

-Lidia, a silit pe ucenici să rămînă în casa ei.(Fapte.16:15)- ia rugat, ia silit…

-Temnicerul şi cei ai lui. (Fapte.16:33-34) s-au bucurat la o partăsie divină.

 ***Poarta respect faţă de mai mari voştri în Domnul, e o învăţătură biblică şi trebuie respectată.

 

 

5. CHEMAREA ÎN LUCRARE TREBUIE ONORATĂ INDATĂ  . (Fapte.9: 18-20)  *Fi gata pentru lucrarea la care ai fost chemat…

-Apostolul Pavel, este un exemplu de urmat , Biblia scrie despre începutul slujirii lui: îndată a început să propovăduiească că  Isus este Fiul lui Dumnezeu. (Fapte.9: 18-20)

***Nu aştepta să luminezi cîndva în viitor, tu eşti o adevărată luminiţă pentru Hristos, care trebuie să luminezi  imediat după ce ai primit botezul.

 

6. SUFERINŢA, PRIGOANA PENTRU CREDINŢĂ SUNT INSTRUMENTELE CU CARE SE MĂSOARĂ DRAGOSTEA TA FAŢĂ DE DOMNUL (Fapte.18:8)

*Fi gata pentru sacrificiu…dacă te numeşti creştin , şi încă nu ai fost prigonit pentru credinţa ta în Dumnezeu, s-ar putea să nu fi creştin…

-Crisp şi mulţi din Corint care au fost botezaţi au fost gata să sufere pentru evanghelia în care au crezut, întocmai cum şi propovăduitorul lor Pavel era gata să fie turnat ca o jertfă, era gata să sufere totul pentru Hristos. 

****Toţi aceeia care îl vor sluji pe Dumnezeu vor fi prigoniţi, pînă chiar de cei din casă.

 

 

 

7. DUHUL SFÎNT TREBUIE SĂ FIE CĂLĂUZA TA PE CALEA CREDINŢEI  (Fapte.19:5-7)

*Caută să fi umplut cu Duhul Sfînt , şi El să fie călăuzirea ta zilnică

-12 ucenici din Efes au fost gata să primească Duhul Sfînt, în urma botezului, însemnează că aceştia la intrare în apa botezului, n-au avut nici un interes pămîntesc (căsătorie, s.a.m.d.) ci numai să împlinească porunca lui Hristos (Marcu.16:16).

***Fi plin de Duh, aceasta te va ajuta să înaintez pe cale.

 

 

 

8. CONTINUĂ DRUMUL CREDINŢEI PLIN DE BUCURIE (Fapte.8:39)

***….nu sunt numai flori pe cale , ci şi lacrime amare; dar eu cînt pe cale…

-Famenul după primirea botezului, şi-a continuat drumul cu bucurie înspre ţara lui.

-Nu uita eşti o privelişte văzută de toţi oameni, drumul vieţii nu este presărat numai cu flori, ci şi cu mărăcini (plîns şi durere) , tu dar copil a lui Dumnezeu trăieşte în speranţă/nădejde că într-o zi îţi vei încheia alergarea şi vei ajunge să te întîlneşti cu Acela cu care ai încheiat un legămînt…

Primul şi ultimul pas pe drumul credinţei trebuie facut plin de bucurie.

***Călătoreşte plin de bucurie, legămîntul făcut la botez este pentru o veşnicie păstrează-l şi vei fi binecuvîntat

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s