CÎND DEPĂŞIM OBSTACOLELE VIEŢII NE APROPIEM DE CER…(3)

CÎND DEPĂŞIM OBSTACOLELE VIEŢII NE APROPIEM DE CER…(3)

flooo

3. OBSTACOLUL ÎNJOSIRII (Genesa.39:19-23)                                                                    

*Cuvîntul de aur:   A luat pe Iosif si l-a aruncat in temnita in locul unde erau inchisi intemnitatii imparatului; si astfel, Iosif a stat acolo, in temnita. (Fac.39:20)

*Cînd suportăm umilinţa.

-Din copilul iubit de tata, cel mai iubit(i-a facut o haină pestriţă) ajunge puşcăriaş într-o ţară străină, pe nedrept. Aici trebuia să se mîngăie la gîndul cu privire la tatal lui, la fraţii lui, la casa lui Potifar, la gîndul că este aruncat pe nedrept). Aici a trebuit să suporte umilinţa ca să vină o vreme chiar dacă se părea că întîrzîie (a uitat de el,mai marele păharnicilor) a eliberari a înălţării, dar mai întîi trebuia să treacă obstacolul umilinţei,a injosirii ce I s-a adus..

-A luat pe Iosif si l-a aruncat in temnita in locul unde erau inchisi intemnitatii imparatului; si astfel, Iosif a stat acolo, in temnita. (Fac.39:20).

***Isus Fiul lui Dumnezeu, s-a coborît din slava cerească pentru noi muritori, învăţîndu-ne cale smereniei a umilinţei, sigura platformă pentru înălţarea fiecărui creştin. El, s-a coborît în umilinţă, a fost culcat în ieslea din Betlehem (Luca.2:6-7), nascut într-un grajd, umblînd din loc în loc, trăind într-o stare umilă, deşi El era Regele regilor, şi Împăratul împăraţilor.La Golgota a mai demostrat încă o dată umilinţa şi dejosirea la care l-au adus fiinţa pe care El a creat-o “OMUL” , Dar în urma ascultări de care a dat dovadă, şi a împlinirii planului pentru care a venit în lume s-a înălţat din nou şi a primit Slava  pe care a avut-o mai înainte.

Pentru fiecare creştin drumul spre slavă începe în umilinţă, e trist cînd unii pe nedrept ne umilesc, ne dejosesc, dar prin toate acesta , credinţa noastră în Dumnezeu creşte, şi caracterul nostru vine tot mai aproape de caracterul Lui.

*E adevărat atunci cînd suntem umiliţi nu ne convine, dar să nu uităm, umilinţa este un obstacol peste care trebuie să trecem biruitori, avînd ochi aţîntiţi spre răsplătire, şi într-o zi vom ajunge la adevăratele rasplătiri dumnezeieşti…

*Fiţi binecuvîntaţi de Domnul!

VA URMA…

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s