IMPRESII DIN CĂLĂTORIE ~ O CĂLĂTORIE „SUPRIZĂ” (2)

IMPRESII DIN CĂLĂTORIE ~ O CĂLĂTORIE „SUPRIZĂ” (2)

O PĂRTĂŞIE ÎN BISERICA PENTICOSTALĂ BETHEL DALLAS/ TEXAS.

Prin ajutorul lui Dumnezeu, am fost împreună cu fraţi şi surorile din Biserica Penticostala Bethel Dallas la invitaţia acestora la trei programe speciale de închinare.

1. VINERI SEARA                                                                                                                                                            Primul program a fost vineri seara;O SEARĂ DE PĂRTĂŞIE (o seară de veghe). A fost o seara deosebită, seară în care prezenţa Domnului a fost simţită din plin, prin cîntările pe care grupul de închinare alături de fraţi şi surorile din biserică le-au adus spre slava Celui care cu adevărat merită;”toată închinarea, toată adorarea’. Rugăciunile înflăcărate şi descoperirile din partea Domnului ne-au apropiat tot mai mult de Dumnezeu, da Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care descoperă  tainele ascunse ale inimii. Indemnurile pentru rugăciune alături de mărturiile fraţilor care au scos în evidenţă lucrările minunate făcute de Dumnezeu, au stîrnit o apropiere cît mai mare de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit un cuvînt care a scos în evidenţă evenimentul partăşiei dintr-o seară de veghe. Am numit mesajul: “SUPRIZELE DE LA MIEZUL NOPŢI”, vorbind despre sapte lucruri/întîmplări petrecute la miez de noapte, lucruri care au devenit supriză. Ultimile doua suprize despre care am amintit au fost: 6. SUPRIZA UNEI NOPŢII DE VEGHE (Fapte.20:7); 7. SUPRIZA BISERICII ÎN URMA UNEI RUGĂCIUNI DE MIJLOCIRE (Fapte. 12:6). Am condus apoi Biserica la o rugăciune de mijlocire pentru…       Timpul părtăşiei a depăşit timpul unei serii de veghe, am intrat la “o noapte de veghe” . După terminarea serviciului, o masă gustoasă a fost bine venită pentru toţi participanţi, ştiţi ceva… fraţi şi surorile din Biserica Bethel au o inimă larga aşa cum le este şi statul unde locuiesc: Texas. Au participat fraţi chiar de la distanţe mai mari cu ocazia acestui eveniment deosebit. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga frăţietate din Dallas.

2. DUMINICĂ DIMINEAŢA.                                                                                                                               Duminică dimineaţa am continuat părtăşia. O ungere divină s-a pogorît în timpul orei de rugăciune, parcă rugăciunile/cuvintele veneau de la sine, timpul rugăciuni a trecut foarte repede, o oră prea scurtă cînd eşti în prezenţa Domnului. După timpul binecuvîntat al rugăciuni, a urmat un studiu în limba engleză, un studiu care mi-a plăcut… Serviciul de dimineaţă s-a terminat cu predica dimineţi: CEL MAI MARE EVENIMENT AŞTEPTAT DE CREŞTINI  ~ (RE) VENIREA LUI ISUS (2 Tes.2:1-17) ori pe scurt: “ SUPRIZA REVENIRII LUI ISUS”.  Ultima parte a mesajului am prezentat sub titlul: ATITUDINEA CREDINCIOSULUI FAŢĂ DE MARELE EVENIMENT (vers.2-3), cîteva atitundini pe care credinciosul trebuie să le aibă:

 1. O atitudine plină de atenţie , privind spre      Cer cu capetele sus caci izbăvirea noastră se apropie.(nici o tulburare,      înşălăciune să ne schimbe privirea).
 2. O atitundine a aşteptării (1Tes.1:10) , să      fim siguri pe cine  aşteptăm căci      s-au ridicat mulţii…
 3. O atitudine plină de veghere, luptînd      împotriva somnului spiritual, ca la venirea Lui să nu fim adormiţi…
 4. O atitudine plină de încredere (vers.4-12).      Dumnezeu nu poate să mintă, promisiunile Lui se împlinesc (aici am amintit      de promisiunea facută prin Duhul Sfînt cînd predicam prin ani ’80 într-o      seară în Biserica Elim din Timişoara.)
 5. O atitudine plină de speranţă, plină de      nădejde (vers.13-15) în curînd va veni Isus…
 6. O atitudine de siguranţă (Evrei.10:37).      Venirea Lui poate fi oricînd, trebuie să fiu gata. Grupul Speranţa cîntă o      cîntare: Anul, Luna, Ziua, mă apropie de veşnicii; Ora, Minutul, şi      secunda îmi spune că tu vii…Amin.Se va termina necazul, boala, suferinţa,      va dispare tristeţea, bătrîneţea îşi va opri cursul vom intra în veşnicii      cu  Acelea pe care l-am iubit fără      să-L fi văzut, acuma îl vom vedea faţă în faţă şi ne vom uimi de      frumuseţea Lui.
 7. O atitudine a răsplătirilor. Intîlnirea cu El      va fi timpul răsplătirii  noastre      pentru lunga aşteptare… Ce frumos va fi acolo în ceruri!!!!.

După terminarea serviciului am avut o părtăşie binecuvîntată cu rudenile printre care o strănepoata şi doua nepoate foarte scumpe toate trei… la un restaurant frumos… am adormit vreo 10 minute după o masă îmbelşugată ştiind că mă aşteaptă o nouă brazda pe ogorul Evangheliei.

3. DUMINICĂ SEARA                                                                                                                                              Ultima seară de părtăşie, un timp minunat, timp în care Dumnezeu a turnat binecuvîntarea Lui prin Cuvîntul Evangheliei. După ce grupul de laudă şi închinare ne-au condus prin cîntare aducîndu-ne în prezenţa Domnului, am început al treilea ceas de predică în Biserica din Dallas. Predica pentru Dumnică seara a fost cu referire la cele scrise în Coloseni.3:23-24, folosind ca titlul al predici cuvintele din versetele amintite:” VOI (NOI) SĂ SLUJIŢI DOMNULUI HRISTOS” ori ca sa fie în legătură cu predicile ţinute la celelalte doua programe: “SUPRIZA SLUJITORILOR” (uni vor fi suprinşi cum de cutare nu va fi acolo, în Cer, şi cum de alţi la care nu te aşteptai vor fi acolo).

Slujitorul est un om:

 1. după voia Domnului (Marcu.3:13)
 2. după inima lui Dumnezeu(1Sam.13:14)
 3. oameni care se văd mici în ochi lor şi      Dumnezeu este totul( Ieremia, Ghedeon, Moise..)
 4. oameni,vegheatori/vigilenţi (Jud.7)
 5. oameni care slujesc în orice circumstanţă      s-ar afla.
 6. oameni care slujesc din toată inima
 7. oameni care slujesc ca pentru Domnul nu ca      pentru oameni (nici pentru un interes, ori onoare pămîntească)
 8. oameni cu o daruire totală în slujire aici am      amintit o fabulă constructivă: O gaină şi un porc au plecat la plimbare,      la un moment dat trec pe lîngă o Bacănie, privind observă o reclamă cu      litere mari:’ ACHIZIŢIONĂM  OUĂ ŞI      SUNCĂ!” dupa ce a citit reclama, găina îi spune porcului:’Ce ideie bună,      hai să facem întocmai după reclamă” la care porcul îi răspunde” Pentru      tine e uşor, tu numai îţi dai cotizaţia, dar eu trebuie să mă dăruiesc      complect să mă jertfesc”… Apostolul Pavel vorbind despre jertfe spune în Romani.12:1)      “aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie…” chiar aici e diferenţa dintre      jertfa V.T.  şi jertfa N.T care      trebuie să fie o jertfă vie, de aceeia unii nu aduc o jertfă complecta,      cînd focul încălzeşte altarul , şi încep să fie arşi, fripţi sar de pe      altar… Domnul ne cheamă la o daruire       complectă 100% şi la o jertfă sfîntă şi plăcută din partea noastră…
 9. oameni cu o motivaţie corectă , motivaţia      glorificări lui Dumnezeu, nu noua ci Numelui Tau dăm Slavă, nu fata      împăratului Saul, nu casa plină de bogăţii, nu casa parintească scutita de      taxe, nu,ci motivaţia corecta distrugerea lui Goliat care huleşte pe      Dumnezeul meu.. glorificarea şi ridicarea numelului lui Dumnezeu în orice      loc…. Care îţi este motivaţia slujiri tale; salariul, numele, cinstea ori      proslavirea lui Dumnezeu…?
 10. oameni care aşteapta răsplăta moştenirii din      partea Domnului Hristos.

*Dumnezeu mai caută şi astăzi slujitori care să fie răsplătiţi de El, eşti gata de slujire… ?    Modelul adevăratei slujiri, a fost şi rămîne Isus, care s-a dezbrăcat de haina Lui, a luat un stergar, s-a plecat să spele picioarele ucenicilor Lui… Eşti gata să iei ştergarul începînd din aceasta seară ?. L-a încheiere am condus Biserica la o rugăciune înaintea Domnului ,amintindu-le de o clipă a cercetări personale, să vadă care le este motivaţia slujirii lor…

***Un timp binecuvîntat pentru care sunt dator să mulţumesc Domnului pentru călăuzirea şi însoţirea Lui în predicarea Evangheliei, cît şi în căl1torie.   Sunt plini de mulţumire faţă de toţi fraţi şi surorile din Biserica  Bethel care şi-au exprimat dragostea frătească faţă de mine, Dumnezeu să vă binecuvinteze, făcînd ca Evanghelia predicată să vă fie de folos… Cu deplina recunoştinţă şi apreciere plin de mulţumire sunt şi faţă de comitetul Bisericii care mi-au facut invitaţia de a fi cu ei,  multumesc în mod deosebit fr. Păstor Rocaş Pavel (păstorul bisericii ) si fr. Păstor John Volosen (un pastor deosebit, care a făcut tot posibilul să fie cu toată familia la fiecare slujbă).  Vă multumesc din suflet, sunteţi în rugăciunile mele înaintea Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze..  Cu mult respect, faţă de voi toţi şi faţă de lucrarea Domnului (duţu) .

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s