ÎNCONJURAT DE BINECUVÎNTĂRI

ÎNCONJURAT DE BINECUVÎNTĂRI

24 SEPTEMBRIE 2013  By David (duţu) Miclea

Promisiunea zilei:   ”El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea, şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.” (Ps.103:3-5).

*Cînd David şi-a adus aminte unde a fost,  un păstor de oi la tatăl lui, un copil dispreţuit de fraţi lui, nu prea multa avere în jurul lui şi poate nici prieteni mulţi, apoi a privit in jurul lui şi a vazut binecuvîntările de care era înconjurata s-a minunat mult.

David a ajuns împărat, avea în jurul lui robi şi roabe, bogăţie ca de împărat, dar pentru el se pare că toate acestea lucruri erau pe planul doi, pe primul plan erau binecuvîntările pe care Dumnezeu le-a avut în mod special pentru el.

 

-Domnul m-a iertat,  am fost un păcătos, păcatul se ţinea scai de mine mă urmăreau consecinţele lui, dar căutam să-l ascund, într-o zi n-am mai putut, conştiinţa din mine a crescut aşa de mare încît am fost gata să explodez, atunci mi-am mărturisit Domnului, păcatul meu şi fărdelegea mea, El m-a iertat, azi sunt liber de apăsarea conştiinţei mele şi de teama urmărilor îngrozitoare ale păcatului.

 

-Domnul m-a vindecat, chiar dacă sunt împărat, trupul meu are parte de aceiaşi suferinţă durere, nepuţinţe boale şi slabiciuni, aveam oameni iscusiţi în jurul meu, doctori de specialitate ca în jurul împăratului, cînd a fost vorba de vindecarea mea , parcă toţi au fost neputincioşi, unul singur m-a ridicat, El m-a şi vindecat, El a devanit Domnul şi Doctorul meu, nu l-aş mai schimba cu nimeni altul = El m-a vindecat.

 

-Domnul m-a izbavit – eram în ceea mai adîncă groapă a neputinţei, cîteodată părea ca sunt la capătul pămîntului, nu mai vedeam nicio lumina, nici o rază de soare, parcă tot mai mult mă adînceam , atunci în groapa în care intraserăm, dintr-odata a aparut o raza de lumina, am simţit o mînă puternică care m-a ridicat, era mîna Lui, care m-a ajuns în fundul gropi, în mocirla în care mă zbăteam, m-a ridicat, mi-a pus picioarele pe stănca, mi-a pus în gura o cîntare de lauda, şi acum pot să spun: El mi-a izbăvit viaţa din groapa, pururea îl voi lăuda.

 

-Domnul şi-a arătat bunătatea Lui, nu meritam nimic bun, cineva să îmi ofere, şi pentru trecutul meu nu m-am aşteptat ca cineva să îşi arate bunătate faţă de mine, ca drept vorbind nu meritam, în schimb, El m-a încununat cu bunătate şi îndurare, de aceeai a Îi voi rămîne recunoscător toate zilele vieţii mele.

 

-Domnul nu m-a părăsit, zilele vieţii mele se apropie de sfîrşit, ele se duc una după alta, Domnul continuă să mă sature cu bunătatea Lui, şi în vremea bătrîneţi mele,   îmi dă o inimă tînără, parcă întineresc ca vulturul…

 

***Ani trec privind în urma lor aş putea să spun întocmai ca şi David: ”Suflete al meu, binecuvintează-l pe Domnul, întreaga mea fiinţă lauda-l pe Domnul, şi nu uita căci El ţi-a dat ce nu meritai, şi nu ţi-a dat ce meritai,  că dacă îţi dădea ce meritai, erai demult intre cei ce s-au pogorît în groapa tăceri,  aşa dar suflete fii mulţumitor faţă de îndurarea Lui şi lauda-L.

*Fiţi binecuvîntaţi de Domnul!

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s