SEPTEMBRIE – 2013 – CUVANTUL DE AUR AL BISERICII “EMANUEL” SACRAMENTO CA (4)

SEPTEMBRIE – 2013 – CUVANTUL DE AUR AL BISERICII “EMANUEL” SACRAMENTO CA  (4)

 By David(duţu)Miclea

TREBUIE SĂ FACI CEVA CA SĂ FI ASCULTAT DE DOMNUL  (Ioan.16:24).

*Cuvîntul de aur:  Pana acum n-ati cerut nimic in Numele Meu: cereti, si veti capata, pentru ca bucuria voastra sa fie deplina. (Ioan.16:24).

1.PE IDOLATRI DUMNEZEU NU ÎI ASCULTĂ (Ieremia.11:9-14)

-Umblarea după dumnezei străini eo scîrbă inaintea Domnului, lucrul acesta nu v-a rămîne nepedepsit.

-Faptul că aduc tămîie tămîie unor dumnezei străini, devine o pricină prin care Dumnezeu să nu îi asculte atunci cînd strigă înspre El.

-Îmultirea dumnezeilor străini, nu însemnează un loc de scăpare pentru Israel ci mai degrabă o îndepărtare complectă de la faţa Domnului.

-Asemenea oameni chiar dacă ar striga în mijlocul nenorocirilor lor, Dumnezeu nu îi va asculta.

-Indepărtarea de Dumnezeu şi întoarcerea înspre idoli, nascultarea de sfatul lui Dumnezeu, era un motiv sigur în care Dumnezeu să aducă nenorocirea peste astfel de oameni..

*Vrei să fi ascultat de Domnul, întoarce-ţi faţa spre El cu plînset bocet şi rugăciune atunci e posibil să capeţi îndurarea Domnului.

2.PE ZGÎRCIŢI CARE N-AU URECHEA FORMATĂ PENTRU STRIGĂTUL SĂRACULUI, DUMNEZEU NU ÎI ASCULTĂ  (Prov.21:13).

-Înţeleptul ne învaţă din înţelepciunea dobîndită, dacă cineva îşi astupă urechea să nu audă strigătul săracului, in ziua cînd va dori să fie ascultat nu va primi nici el niciun răspuns.

-Isus ne-a spus prin Evanghelie, săraci vor fi pururea printre  cei bogaţi, ei sunt mijlocul prin care Dumnezeu încearcă egoismul celui bogat; “numai eu şi nimeni altul”

-Bogăţiile nu ţin veşnic şi slava este trecătoare, dacă te numeri printre cei bogaţi, deschide-ţi urechea la glasul săracului ca şi tu să fi ascultat în nevoie.

3.PE CEI CARE NECINSTESC ALTARUL DOMNULUI, ADUCÎND PE ALTAR LUCRURI NEÎNGĂDUITE (Maleahi.1:6-9).

-Aducerea pe altarul lui Dumnezeu lucruri sortite spre nimicire, Îl determină pe Dumnezeu să nu asculte rugăciunea celor care fac lucrul acesta.

-In trecut pe altar se aduceau jertfe fără cusur, vremurile au trecut, nu se mai aduc animale pentru jertfă în schimb jertfele n-au încetat continuă să fie aduse inaintea Domnului.

-Psalmistul David vrea să ne spuna: căntarea, rugaciunea, slujirea sunt doar cîteva din jertfele care le putem aduce pe altar, acestea pot să fie placute jertfe pe altar , daca le aducem intocmai cum cere Cuvantul lui Dumnezeu. Atunci voi lauda Numele lui Dumnezeu prin cantari, si prin laude Il voi preamari.  Lucrul acesta este mai placut Domnului decat un vitel cu coarne si copite! (Ps.69: 30-31).

-O jertfă plină de mîndrie personală devine o scîrbă înaintea Domnului, ori cît s-ar pune jertfe pe altar în felul acesta nu vor fi primite.

-Prin tot ce facem Dumnezeu îşi merita cinstea şi proslăvirea.

4.PE “PREASFÎNTUL “VĂZUT DE EL ÎNSUŞI , NU ÎL ASCULTĂ DUMNEZEU.(cazul tînărului bogat, care a plecat de la Mîntuitorului, şi a fariseului din Templu).

-Oameni care se văd prea sfinţi dispreţuind pe aceia care sunt cu adevărat sfinţi şi într-o stare de smerenie nu vor fi ascultaţi de Domnul.

-Poţi să strigi tare ca şi fariseul din Templu, poţi să arăţi şi să descoperi păcatul tuturor , dacă n-ai ajuns să vezi păcatul de care eşti stăpînit, şi dacă nu îl mărturiseşti, lăsîndu-te de el, vei pleca acasă tot neascultat.

5. PE CEI MÎNDRI, PE CEI NECREDINCIOŞI DOMNULUI, DUMNEZEU NU ÎI ASCULTA (Osea.5:5-7)

-Mîndria merge înaintea căderi, strigătul celui mîndru rămîne neascultat, intocmai cum neascultaţi vor fi şi acei care au fost necredincioşi Domnului.

6.PE LĂSĂTORI ŞI PE LENEŞI NU ÎI ASCULTĂ DUMNEZEU (Luca.18:1-3)

-Cei care vin cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se roage necurmat, pînă în clipa cînd vor primi unul din răspunsurile din partea Domnului; “Nu; “Da” ori “Mai aşteaptă”

7.PENTRU CA RUGACIUNEA SA FIE ASCULTATA TREBUIE FACUTA  ÎN NUMELE LUI  ISUS, SI VOM FI ASCULTAŢI (Ioan14:13-14).

-Dumnezeu are pretenţia ca a noastre rugăciuni să fie înălţate în Numele Lui .

-Isus ne-a învăţat să cerem cu credinţă  şi în Numele Lui, iar El ne va asculta rugăciunea pentru a avea bucurie deplină în El.

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s