SEPTEMBRIE – 2013 – CUVANTUL DE AUR AL BISERICII “EMANUEL” SACRAMENTO CA (2)

SEPTEMBRIE – 2013 – CUVANTUL DE AUR AL BISERICII “EMANUEL” SACRAMENTO CA  (2)

 By David(duţu)Miclea

DUMNEZEU ASCULTĂ RUGĂCIUNEA DACĂ ARE LA CINE. (Ioan.16:24).

*Cuvîntul de aur:  Pana acum n-ati cerut nimic in Numele Meu: cereti, si veti capata, pentru ca bucuria voastra sa fie deplina. (Ioan.16:24).

1. CELOR CUPRINŞI DE ÎNGRIJORARE, DUMNEZEU NU LE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA.

Cînd suntem cuprinşi de îngrijorare, nici rugăciunea nu merge bine, după fiecare cuvînt, în loc să ne concentrăm la rugăciune, ne îngrijorăm,întocmai ca o roata dinţata cu cate un dinte  rupt (ne rugăm pe sărite).

-Mîntuitorul socoteşte îngrijorarea ca o mare piedică în calea obţinerilor binecuvăntărilor, o mare piedică care opreşte rugăciunea să îşi atingă scopul ei (Matei 6. despre ingrijorări).

-Apostolul Pavel ne învaţă să aşezăm pacea lui Dumnezeu în inimă ,în locul îngrijorări,să continuăm să ne rugăm cu mulţumire.(e garantat răspunsul de la Dumnezeu,deci să îi mulţumim.Filipeni.4:6-7).

2. CELOR NEASCULTĂTORI FAŢĂ DE LEGEA DOMNULUI, DUMNEZEU NU LE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA

-Dumnezeu prin poruncile Lui transmite un mesaj clar,pe care trebuie să-l respectăm, nerespectarea legilor unei ţări are ca urmare pedeapsa, nerespectarea Legilor lui Dumnezeu are ca şi consecinţe pedeapsa Domnului.

-Dumnezeu nu se joacă cu noi cum noi ne jucăm cu Legile Lui, ne spune categoric:”Nu vrei să respecţi Legea,în ziua cînd mă vei chema, nici Eu nu te voi asculta, rugăciunea ta va trece drept o scîrbă înaintea Mea (Prov.28:9).

-Ioan în epistolă ne spune de dragostea lui Dumnezeu revărsată faţă de aceeia care Îl iubesc şi păzesc poruncile Lui care nu-s grele (1Ioan.5:3), defapt păzirea poruncilor este o demonstrare a dragostei care o arătăm faţă de El.

3.  CELOR NECREDINCIOŞI FAŢĂ DE EL NU LE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA

-Dumnezeu e credincios legămîntului Său, noi suntem aceia care suntem necredincioşi.

-Necredincioşia ne costă,Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile ori căt am striga.(Osea.5:7)

-Dumnezeu se ţine de Cuvînt şi va rămîne credincios faţă de legămînt (Hagai.2:5).

4.CELOR NESINCERI, DUMNEZEU NU LE ASCULTA RUGĂCIUNEA

-Dumnezeu vrea să avem o inimă sinceră,întreagă predată numai Lui, toată slujirea noastră, închinarea trebuie adusă numai Domnului.

-Dumnezeu se lasă găsit,dacă Îl vom căuta cu toată inima(Deut.4:29).

-El vrea o inima frîntă ,dar fără nici o bucăţică din ea lipsă, atunci cînd aduna puzelul să iasă o inimă întreagă.

5. CELOR NEHOTĂRÎŢI ,DUMNEZEU NU LE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA

-El nu vrea să ne clătinăm ca valurile mării ori ca spicul din lanul de grîu, El se uită la hotărîrea/statornicia noastra în lucru care îl cerem.

-Apostolul Iacov ne atrage atenţia,dacă suntem nehotărîţi şi nestatornici, nici să nu ne aşteptăm să primim ceva… Dumnezeu nu dă nehotărîţilor căci ei nu ştiu ce cer…În înţelepciunea Lui de Dumnezeu spune:”NU” (Iacov.1:6-8).

*Dumnezeu este gata să te asculte, eşti gata să te schimbi înainte de a te ruga?

~Sacramento Evanghelic~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s